Vitaminer och mineraler efter en magsäcksoperation - Levdittliv

Du behöver ta vitaminer livet ut efter både gastric bypass och gastric sleeve

Efter en överviktsoperation behöver du ta tillskott av vitaminer och mineraler i resten av ditt liv. Även om du äter bra och näringsrik mat så räcker inte det eftersom upptaget är betydligt sämre än innan. När större delen av magsäcken tas bort (efter gastric sleeve) eller kopplas förbi (efter en gastric bypass) är mängden saltsyra i den lilla magen väldigt liten, och saltsyra behövs för aktivering och upptag av näringsämnen. Om tarmen är omkopplad påverkas upptaget ytterligare eftersom en del av näringsupptaget sker i den första delen av tunntarmen. Mindre portionsstorlekar är också är en faktor som påverkar.

I januari 2017 publicerades nordiska riktlinjer för vitamin- och mineralsupplementering efter överviktskirurgi. Dessa riktlinjer har tagits fram av nordens främsta experter inom området. Utifrån dagens forskningsläge rekommenderas man samma tillskott efter en gastric bypass som efter en gastric sleeve.

Rekommendationerna i korthet:

  • Järn 45-60mg/dag
  • Vitamin B12 350 mikrogram/dag (alternativt som injektion 1 mg var 3:e månad)
  • D-vitamin 800E/dag (alltid i kombination med kalcium 500 mg eller mer, helst i citratform)
  • Folat 400 mikrogram/dag
  • Tiamin kvinnor 1,1 mg/dag, män 1,4 mg/dag
  • Zink 9mg/dag

Beställ vitaminer för gastric bypass och gastric sleeve-opererade som svarar bäst upp till de nordiska riktlinjerna.

Den största utmaningen efter en överviktsoperation är att ta sina vitaminer trots att man mår bättre än någonsin. Det tar många år att utveckla bristsymtom, så många vaggas in i en falsk trygghet och tror att de inte behöver ta sina vitaminer. Detta kan på sikt kan leda till att man utvecklar benskörhet, minnesproblem, nervpåverkan och trötthet för att nämna några exempel. En del symtom blir bättre när man börjar ta sina vitaminer igen, medan andra är irreversibla, det vill säga de går inte att avhjälpa genom att börja äta sina vitaminer igen. Benskörhet är en av dem.

Det är viktigt att kontrollera sina blodprover årligen och ta ta ett tillskott som svarar upp till de nordiska riktlinjerna.

Baricol Complete vitaminer för överviktopererade

Flera av Sveriges största kliniker rekommenderar Baricol Complete som förstahandsalternativ när det gäller vitaminer och mineraler efter överviktskirurgi. Baricol Complete är ett vitamin- och mineraltillskott som är framtaget för överviktsopererade. Baricol är receptfritt och svarar väl upp till de nordiska riktlinjerna och finns som tugg- och som brustabletter. Två brustabletter per dag eller tre tuggtabletter per dag ersätter alla andra (ofta multivitamin kvinna x1, Kalcipos-d-forte x 2, Behepan x 1 och Niferex/Duoferon x 1).

Läs mer om Baricol Complete.

 

Senaste inläggen