Frågor och svar om gastric bypass och annan överviktskirurgi

När det gäller övervikt, överviktsoperationer och hur det är att leva som opererad dyker det ofta upp frågor. Levdittliv har samlat ett antal vanliga frågor och svar som rör viktoperationerna gastric bypass och gastric sleeve.

Operationsmetoder:

 

Inför viktoperationen:

 

Efter en viktoperation:

 

Långtidsopererad:

 

Kontakta oss gärna med dina frågor

Senaste blogginlägg:
Levdittlivs tjänster:

GBP – Paketet i samarbete med Werlabs

Enligt de skandinaviska riktlinjerna för obesitaskirurgi som kom i april 2017 så bör man efter sin överviktsoperation ta blodprover varje år. Vid prover som inte är normala rekommenderas tätare kontroller. Dessa prover är ...

Läs mer