Om Gastric Bypass

Gastric Bypass, Sleeve Gastrectomy och Gastrisk Ballong är 3 olika operations och behandlingsmetoder för övervikt.

Här hittar du information om hur en överviktsoperation går till och vart man vänder sig för att få reda på om man uppfyller de krav som finns i sjukvården. Du kan vända dig till din Vårdcentral eller till en privat aktör på marknaden. Levdittliv erbjuder Remissguiden. 
Klinikguiden
en databas där du söker på det län du tillhör för att finna de som arbetar med Livsstilsförändring med eller utan Överviktskirurgi.
Här finns register som samlar all information om överviktskirurgi att tillgå det heter SOReg – Scandinavian Obesity Surgery Register.

Brevkurs på 9-veckor samt Nyhetsbrev helt kostnadsfritt. Ansök här. Vår förhoppning är att du ska komma långt genom att aktivt ta del av 9-veckors mailkursen, Nyhetsbreven och allt som du finner på Levdittliv.
Övriga tjänster inom kost & livsstils samt bli ”matsmart med Kylskåpsröj” finns att läsa mer om här   

Gastric Bypass

Är den överviktsoperation som varit den dominerande metoden inom fetmakirurgin i Sverige. Vid en Gastric bypass skapar kirurgen en liten magsäcksficka (ca 30 ml). Den nedre delen av magsäcken och tolvfingertarmen förbikopplas  genom att en tunntarmsslynga kopplas upp till den lilla fickan.

I genomsnitt går man ned ungefär 75% av sin övervikt vid denna operation. Fortfarande finns en betydande viktnedgång efter 10 år. Senare tids studier har visat att 60-80% av de som har typ2 diabetes kan bli avsevärt bättre i denna sjukdom efter en Gastric bypass operation. Dessutom upplever de flesta opererade individer en förbättrad livskvalité. Även många andra följdsjukdomar till övervikt kan förbättras efter denna operation exempelvis högt blodtryck, astma, sömnapné, ledbesvär och fertilitet.

Sleeve Gastrectomy

Magsäcken görs om till en rör-formad struktur,  Genom att två tredjedelar av magsäcken tages bort. Därigenom reduceras magsäckens volym från drygt 2 liter till 100 ml.  Frånsett att magsäcken rymmer mindre och således ger en tidigare mättnadskänsla avlägsnas även mycket av de hungerhormoner – ghrelin- som magsäcken producerar. Patienten får mindre hungerkänslor.

Effekten av Sleeve Gastrectomy är att man tappar ca 60% av sin övervikt första året. Även denna metod ger förbättringar av typ2 diabetes, högt blodtryck, sömnapné , ledbesvär och livskvalité.

Gastrisk Ballong

Vid denna behandling lägges en silikonballong ned i magsäcken via munnen med ett så kallat gastroskop. Någon operation krävs inte och individen kan återgå till hemmet efter 1-2 timmar efter ingreppet. Ballongen tar utrymme i magsäcken vilket medför att man ej kan äta lika stora portioner som tidigare, ger en förlångsammad magäckstömning som ger en längre mättnadskänsla.

Ballongen får sitta i magsäcken i 6-12 månader beroende på ballongtyp. Efter denna tid måste ballongen avlägsnas. Många går ned drygt 10-20 kg under denna behandlingsperiod. För att effekten skall kvarstå under längre tid krävs att ballongbehandlingen kombineras med någon typ av livskola, där individen regelbundet har kontakt med beteendevetare och dietist för att hålla sin vikt på lång sikt.

Levdittliv får in många frågor om allt som har med att fundera på vilken behandlingsmetod som är bäst för en själv från att fundera på vart vänder man sig. 

Vilken kost och vitaminer kan jag äta osv. Många frågor om den viktiga Egenvården – Eftervården är så viktig. Genom FAQ finner du generella svar. FAQ finner du här

Vilken operation som  skulle passa bäst för dig – eller om du ska opereras – är en dialog mellan dig och läkaren. Remissguiden ger dig insikt & kunskap att ta ställning till var din livsstilsförändring bör börja idag.

”Ett litet steg i taget är hemligheten bakom all framgång”

Dela gärna denna sida men all form av copy är olagligt.

Senaste blogginlägg:
Levdittlivs tjänster:

Privat: Livsstilskurser

Mia Ånemyr är utbildad  Hälsoinspiratör, Dipl.Kostrådgivare, ISOdieten coach bla. Följande livsstilskurser och studiecirklar är aktuella inom den närmaste tiden: Livsstilsinspiration Studiecirkel – Föreläsningar Studiecirkeln och föreläsningarna vänder sig till dig som funderar på ...

Läs mer