Gastric Bypass och andra överviktsoperationer - Levdittliv.se

Gastric bypass, sleeve gastrectomy och gastrisk ballong är tre olika operations- och behandlingsmetoder för övervikt.

Här finner du information om överviktsoperationerna gastric bypass, gastric sleeve och gastric ballong. I  klinikguiden finner du mer information om var man kan vända sig för att få reda på om man uppfyller de krav som finns i sjukvården eller för att komma i kontakt med privat klinik.
 

Gastric Bypass

Gastric bypass är den överviktsoperation som varit den dominerande metoden inom fetmakirurgin i Sverige. Vid en gastric bypass skapar kirurgen en liten magsäcksficka (ca 15-20 ml). Den nedre delen av magsäcken och tolvfingertarmen kopplas förbi genom att en tunntarmsslynga kopplas upp till den lilla fickan. Magsäcken finns kvar i magen men går i ”förtidspension”.  Blodförsörjningen finns kvar men ingen mat når magsäcken längre.

De viktigaste effekterna av en gastric bypass är förutom en liten magsäck, mindre upptag av energi och näring eftersom en del av tarmen kopplats förbi. Den kanske viktigaste effekten är minskade hungerkänslor. Detta beror på att många svälthormoner finns i magsäcken och första delen av tunntarmen. När dessa områden kopplas förbi minskar hungerkänslorna kraftigt hos de flesta, framförallt den första tiden.

Efter en gastric bypass behöver man ta vitamintillskott livet ut. Detta beror på att man har mindre saltsyra i magsäcken vilket påverkar aktiveringen av vitaminer och mineraler. Eftersom en del av tarmen kopplats förbi gör detta också att man får svårt att tillgodose sitt näringsbehov via maten. Att mängden mat är liten påverkar också. Idag finns det Nordiska riktlinjer för vilka vitaminer och mineraler man behöver. Det finns idag vitamin- och mineraltillskott som är speciellt utvecklade för viktopererade och som väl svarar upp till dessa riktlinjer.

I genomsnitt går man ner ungefär 80 % av sin övervikt vid denna operation. Fortfarande finns en betydande viktnedgång efter 10 år. Senare tids studier har visat att 80% av de som har Typ 2 Diabetes blir av med sin medicinering efter operationen. Dessutom upplever de flesta opererade en förbättrad livskvalité. Även många andra följdsjukdomar kopplade övervikt kan förbättras som exempelvis högt blodtryck, astma, sömnapné, ledbesvär och fertilitet.

Sleeve Gastrectomy

Vid en sleeve gastrectomy (gastric sleeve) tar man bort ytterkurvan av magsäcken. Kvar blir en rör-formad struktur. Därigenom reduceras magsäckens volym från drygt 2 liter till 100 ml.  Frånsett att magsäcken rymmer mindre och således ger en tidigare mättnadskänsla avlägsnas även mycket av de hungerhormoner – ghrelin- som magsäcken producerar. Patienten får mindre hungerkänslor.

Efter en sleeve gastrectomy behöver man ta vitamin- och mineraltillskott livet ut. När de Nordiska riktlinjerna kom beslutade man att man efter en sleeve gastrectomy ska ha samma mängd vitaminer och mineraler som efter en gastric bypass. Det behövs dock mer forskning kring detta.

Effekten av sleeve gastrectomy är att man tappar ca 60% av sin övervikt första året. Hur bra man håller vikten på lång sikt är fortfarande oklart eftersom man inte gjort sleeve gastrectomy i så många år i stora volymer. Man genomför just nu en stor studie i Sverige där man jämför sleeve gastrectomy med gastric bypass.  Även denna metod ger förbättringar av Typ 2 diabetes, högt blodtryck, sömnapné, ledbesvär och livskvalité.

Gastrisk Ballong

Vid denna behandling lägges en silikonballong ned i magsäcken via munnen med ett så kallat gastroskop. Någon operation krävs inte och individen kan återgå till hemmet efter 1-2 timmar efter ingreppet. Ballongen tar utrymme i magsäcken vilket medför att man ej kan äta lika stora portioner som tidigare, ger en förlångsammad magäckstömning som ger en längre mättnadskänsla.

Ballongen får sitta i magsäcken i 6-12 månader beroende på ballongtyp. Efter denna tid måste ballongen avlägsnas. Många går ned drygt 10-20 kg under denna behandlingsperiod. För att effekten skall kvarstå under längre tid krävs att ballongbehandlingen kombineras med någon typ av livsstils skola, där individen regelbundet har kontakt med beteendevetare och dietist för att hålla sin vikt på lång sikt.

Genom FAQ som finns här får du svar på många frågetecken.

Vilken operation som passar bäst för dig – eller om du ska opereras – är en dialog mellan dig och läkaren.
Remissguiden 
ett bra underlag, uppfyller du grundkraven för överviktskirurgi?

Senaste inläggen