Nordiska riktlinjer för mineral/vitaminsupplementering och uppföljning efter obesitaskirurgi

SOReg-Sverige, SOReg-Norge, Svensk förening för obesitaskirurgi och Norsk forening for fedmekirurgi har utformat riktlinjer för hur vitaminer/mineraler ska supplementeras och hur patienterna ska följas upp efter överviktskirurgi. Dokumentet innehåller en kortfattad sammanfattning följt av en detaljerad genomgång av alla de olika tillskotten.

I januari 2017 publicerades det dokument där Nordens främsta experter sammanfattat vad patienter som genomgått överviktskirurgi behöver ta för vitaminer och mineraler utifrån aktuellt forskningsläge. Tidigare har varje klinik/sjukhus ”gjort lite som man vill” därför kan rekommendationerna skilja sig en hel del åt över landet. Detta är ett viktigt dokument som klinikerna kan luta sig mot i sina rekommendationer till denna patientgrupp.

Egenansvar efter en överviktsoperation

Det är alltid viktigt som viktopererad att följa sina blodprover årligen, och ta ett egenansvar för sin hälsa efter operationen. Om du är opererad för länge sedan kan rekommendationerna som finns idag se helt annorlunda ut än de som gavs för några år sedan. Det har också hänt en hel del på vitaminfronten. De receptbelagda vitaminerna (som Behepan, Kalcipos-d-forte med flera) som inte är utformade för att passa överviktopererade har fått konkurrens av andra alternativ som svarar bättre upp till de nordiska riktlinjerna. Baricol Complete är ett exempel på en produkt som är utformad för att ge överviktsopererade patienter vitaminer och mineraler som faktiskt är anpassade för att upptaget ska optimeras, och för att det ska vara enkelt att fortsätta med sina vitaminer hela livet.

Vi har sammanfattat riktlinjerna och information om varför du behöver ta vitaminer efter en överviktsoperation.

Hela dokumentet finns att ladda ner här

Vitaminer efter gastric sleeve och gastric bypass

Senaste inläggen

This error message is only visible to WordPress admins
There has been a problem with your Instagram Feed.