Varför behöver man tillskott av kalcium och D-vitamin efter överviktskirurgi?

Efter en överviktskirurgi som gastric sleeve och gastric bypass förändras upptaget av vitaminer och mineraler. Dels medför operationen förändringar i den normala anatomin och dessutom ändras hur man äter. Den överviktsopererade löper en mycket stor risk för ett ofullständigt upptag av kalcium. Kroppen bibehåller en normal mängd kalcium i blodet men tar kalcium från skelettet vilket på sikt medför urkalkning (osteoporos se bild ovan).

Regleringen av kalciumomsättningen är en mycket komplex och regleras av bl.a. vitamin D och hormonerna parathormon (PTH) och calcitonin. Kalcium får vi via födan och den största delen tas upp i den första delen av tunntarmen. D-vitamin har en stor betydelse för att vi skall kunna ta upp kalcium i normala mängder.

Kalcium behöver tillgång på saltsyra från magsäcken för att kunna tas upp optimalt, men den lilla magsäcken efter en gastric sleeve eller en gastric bypass erbjuder inte längre en lika sur miljö som innan.  Därför är kalcium i citratform att föredra (citrat kan enkelt beskrivas som ett mjukare salt som är lättare för kroppen att ta upp). Kalciumcitrat finns inte i de receptbelagda alternativen som sjukhusen och klinikerna skriver ut, utan det är få tillskott som är anpassade för denna patientgrupp. Här är Baricol Complete det bästa alternativet som innehåller kalcium i citratform.

Överviktskirurg Göran Lundegårdh profilbild
Den erfarna överviktskirurgen Göran Lundegårdh har sammanställt information om de vanligaste vitamin- och mineralbristerma efter gastric sleeve och gastric bypass.

Hur vanligt är det med kalciumbrist efter överviktskirurgi?

För att konstatera brist på kalcium kan man inte mäta kalciumvärdet i blodet då det är normalt även vid uttalad brist på kalcium. Genom att använda mer sofistikerade indirekta mätmetoder har man konstaterat att tecken på urkalkning av skelettet ses redan ett år efter en överviktsoperation. Studier har visat att efter 5 – 10 år har över 70 % av de opererade tecken på kalciumbrist.

 

Vilka är riskerna om man som överviktsopererad inte tar kalcium och D-vitamin?

Om man är överviktsopererad och inte ta kalcium och D-vitamin enligt de riktlinjer som finns löper man en mycket stor risk att utveckla benskörhet. Benskörhet utvecklas över tid och blir manifest först många år efter operationen. Ett flertal studier visar att osteoporosrelaterade frakturer är mycket vanligare hos överviktsopererade än hos övriga befolkningen.

Hur ska man göra för att inte drabbas av benskörhet?

Det finns inga absoluta garantier för hur man förebygger utvecklingen av osteoporos, men genom att regelbundet ta tillskott av kalcium och D-vitamin skapar man goda förutsättningar för att förebygga osteoporos. Här är det viktigt att ta kalcium i citratform som tex Baricol Complete innehåller, att vara fysiskt aktiv och att komma ihåg att ta sina tillskott varje dag – livet ut.

Järnbrist efter gastric sleeve och gastric bypass

B12 brist efter gastric sleeve och gastric bypass

Senaste inläggen

This error message is only visible to WordPress admins
There has been a problem with your Instagram Feed.