Varför behöver man extra järn efter en överviktsoperation?

Efter en överviktsoperation minskar upptaget av järn dels genom att anatomin förändras och dels p.g.a. ändrade matvanor. Järn behöver omvandlas i magsäcken för att kunna tas upp och kräver då närvaro av saltsyra för att upptaget ska kunna ske optimalt. Därav påverkas både gastric sleeve och gastric bypass-opererade samt både män och kvinnor.

Hur vanligt är det med järnbrist?

Järnbrist är mycket vanligt efter överviktsoperation. Hos opererade som inte tar kosttillskott efter operation utvecklar över 75 % järnbrist. I svenska obesitasregistret (SOReg) ser man att förekomsten av låga järnvärden ökar år för år efter operation. Detta trots att alla patienter rekommenderas järntillskott efter operationen. En del upplever mag- tarmbesvär vid intag av järntillskott, därav kan det vara bra att dela upp järnet i mindre doser över dagen, därför kan man med fördel använda ett kosttillskott efter operationen som innehåller alla vitaminer och mineraler i en tablett, tex Baricol.

Överviktskirurg Göran Lundegårdh profilbild
Den erfarna överviktskirurgen Göran Lundegårdh har sammanställt information om de vanligaste vitamin- och mineralbristerma efter gastric sleeve och gastric bypass.

Varför behövs järn?

Järn är en viktig mineral i den mänskliga kroppen. Den största delen av järnet finns i de röda blodkropparna som ansvarar för transport av syre i kroppen. Järn förekommer dessutom i muskulaturen och finns även fritt i blodet. Järn är en viktig beståndsdel i flera olika enzymer. Kroppen innehåller ca 4 gram järn och 20 % av denna finns deponerat i lever, mjälte och benmärg och kan mobiliseras vid behov.

 

Järn tillförs via födan och tas upp av kroppen i magsäcken och första delen av tunntarmen. Upptaget regleras av olika hormon och enzymer som bland annat läser av hur mycket järn kroppen behöver.

Vilka är riskerna om man som överviktsopererad inte tar tillskott av järn?

Om man som överviktsopererad avstår från att ta extra tillskott av järn efter operation löper man mycket stor risk att utveckla järnbrist. Det yttrar sig oftast som blodbrist (anemi, lågt Hb)) men man kan även få brist på järn men med i det närmaste normalt Hb. Det senare är svårare att diagnostisera.

 

Hur ska man göra för att inte drabbas?

Genom att ta vitamin- och mineraltillskott med de mängder järn som rekommenderas förebygger man utvecklingen av järnbrist.

 

Läs mer om:

Kalciumbrist efter gastric sleeve och gastric bypass

B12 brist efter gastric sleeve och gastric bypass

Senaste inläggen