Stöd för viktnedgång förbättrar diabetes

Intressant Brittisk studie som publicerats i Lancet.  Av 149 personer som deltog i viktminskningsprogrammet var det 68 som nådde remission, det vill säga inte längre hade diabetes efter tolv månader

Gastric bypass är en annan metod som visat sig kunna leda till remission hos patienter med typ 2-diabetes. Forskarna bakom studien skriver i sin diskussion att det är en dyr behandling som inte lämpar sig för alla patienter.  Operationen är också förknippad med biverkningar som brist på vitaminer och spårämnen. Patrik Wennberg håller med.

Hela inslaget finner ”Klicka här”