Remissguiden är ett förberedande underlag som du kan använda för att se om du kvalificerar dig för en överviktsoperation via landsting eller privat. Remissguiden är också ett bra underlag att delge med din läkare för att se om du lämpar dig för överviktskirurgi.

För att opererad dig via ditt landsting behöver du en remiss från din läkare. Sök via Primärvården eller om du har en annan läkarkontakt inom exempelvis Specialistvården. Remissen skickas vidare till den enhet i ditt län som bedömer remisserna utifrån rådande kriterier. Vilka kriterier som gäller är olika beroende på var i landet du bor. Vanligast är BMI >35 och annan samsjuklighet som tex diabetes och annars är det BMI >40 som gäller. Vissa landsting har dock BMI 35 och ännu lägre om man har annan samsjuklighet. Om remissen godkänns är det dags att invänta tid för läkarbedömning. Det är alltid bra att åberopa vårdgarantin i remissen (då ska du bli erbjuden en tid till specialist inom 3 månader).

Egenremiss

I många landsting kan man skriva en egenremiss istället för att läkaren skriver remiss. En del har förtryckta blanketter (kolla med ditt landsting) andra tar emot egenremisser via 1177. Vanliga krav är att man ska vara 18-65 år och haft sin övervikt en längre tid. En del landsting har BMI 40 som gräns, medan andra har 35. Oftast ligger gränsen lägre om man har andra sjukdomar som till exempel sömnapné eller diabetes. De brukar vilja att man flera försök att gå ner i vikt tidigare, berätta om detta (en del landsting vill att försöken ska vara dokumenterade i vården tex hos en dietist). Man får inte ha problem med alkohol eller droger eller lida av svår psykisk ohälsa. De brukar vilja ha personuppgifter, längd, vikt, midjemått, alkohol- och tobaksvanor, tidigare sjukdomar och operationer samt eventuella allergier.

För att hitta mer information om detta kan det vara bra att undersöka hur det fungerar där du bor. Ofta finns det en egenremiss som man får fylla i, kolla med din kirurgmottagning.

Överviktsoperation på privat klinik

Du kan också genomgå en överviktsoperation på en privat klinik. Då betalar du själv för operationen. Här varierar priset mellan cirka 80.000-120.000 på de svenska klinikerna. Vad som ingår i priset är väldigt olika beroende på vilken klinik du väljer. Det är bra att läsa på kring hur många operationer kliniken gör per år, hur vanligt det är med komplikationer, vilken uppföljning som ingår osv.

Remissguiden

Om du är osäker kan  remissguiden här på levdittliv vara ett första steg. Genom remissguiden får du fram ett bra underlag som du sedan kan ta med dig när du ska träffa läkare.

 

 

Senaste inläggen