Remissguiden

Remissguiden, du börjar bearbeta varför du är sjukligt överviktig. En ”uppfattning” vad som bör börja behandlas samt vilka frågor du bör kunna besvara inför eventuellt besök hos specialistläkare genom granskning av underlaget.

Genom att besvara frågorna växer ett bra underlag fram till läkaren och dig själv. Du tillsammans med läkare får fram om du uppfyller grundkraven och är lämplig för en överviktsoperation.

cm
kg

Källa: WHO