Remissguiden

Remissguiden – Självtestet, ett underlag till dig som vill börjar bearbeta varför du är sjukligt överviktig.
En ”uppfattning” vad som bör börja behandlas samt vilka frågor du bör kunna besvara inför eventuellt besök hos specialistläkare genom granskning av underlaget.

cm
kg

Källa: WHO