Trevlig helg från vårdportalen levdittliv.se

Kontakt gärna Levdittliv.se!
  • Vår mailadress är info@levdittliv.se
  • Maila gärna om du vill boka läkartid eller inte hittar det du söker.
  • Vi kan hjälpa dig med utredning inför eventuell överviktskirurgi som tex Gastric Bypass/ Gastric Sleeve
  • Remissguiden kartlägger du dig själv genom att svara på samtliga frågor.  Du boka läkartid på Levdittliv.se
  • Levdittliv samarbetar med bla Werlabs för provtagningsmöjligheter.
  • Berätta gärna vad du önskar finna på vårdportalen Levdittliv.se i framtiden.
  • Det pågår omorganisation & uppdatering på Levdittliv.se

Trevlig helg från vårdportalen levdittliv.se