SVT Södertälje rapporterar idag, minskat antal Överviktsoperationer

SVT Södertälje rapporterar idag om Allt färre överviktsoperationer.

Varför är det så? Hela inslaget av Karin Fallenius finner du här