Remissbedömningar av Dr Lundegårdh på Levdittliv

Vi har en ambition på Levdittliv att hjälpa personer med övervikt att få en kvalificerad bedömning av läkare med lång erfarenhet av överviktskirurgi. Vi vet att det finns många som har funderingar om sin vikt, vad man kan göra och om en operation är ett alternativ. Det kan ibland vara svårt att komma i kontakt med vårdgivare som tar problemet på allvar och har kompetens att göra en bedömning. För dessa vill vi/Levdittliv, erbjuda ett alternativ på Remissguiden.

Vi har erbjudit en kostnadsfri bedömning via mail samt för den som vill en telefonkonsultation för 450 kr. Vi har inga avtal med det offentliga vården varför vi måste ta en viss avgift men den är betydligt lägre än vad som är normalt hos en helprivat vårdgivare.

Det har nu kommit till min kännedom att vissa personer har missbrukat dessa tjänster. Mina svar och bedömningar har lagts ut på slutna forum och de bedömningar jag gör har ifrågasatts.
Jag gjorde min första överviktsoperation 1987 och har därefter utfört långt över 7000 operationer. Jag har startat och varit ansvarig för överviktskirurgin vid Sunderby sjukhus Luleå, Sophiahemmet Stockholm, Hamlet Privathospital Köpenhamn, Eira sjukhus Helsingfors och Simrishamns sjukhus. Jag har forskat och skrivit min doktorsavhandling om magoperationer. Jag har tagit hand om tusentals patienter med olika frågeställningar efter överviktsoperation.

Det är befängt att tro att självutnämnda experter på slutna forum har mer kunskap och har sett mer av all den problematik som finns kring överviktskirurgi. Dessa är oftast inte ens sjukvårdskunniga och måste betraktas som mycket oseriösa.

Jag måste tyvärr nu tillfälligt upphöra med dessa tjänster. Det kommer att drabba alla de människor som behöver få råd och hjälp att hitta rätt i den djungel som idag är kring överviktskirurgin. Det är min förhoppning att vi skall finna en lösning där vi även fortsättningsvis kan erbjuda kostnadsfria bedömningar via mail.
Tills vidare kan man boka telefonkonsultation för 450 kr på info@levdittliv.se

Göran Lundegårdh, MD, PhD
Specialist i allmänkirurgi
Överviktskirurg
Levdittliv
Remissguiden ”Klicka här”