Presentation av Lev Ditt Liv´s  Obesitas specialister

Lev Ditt Liv fortsätter växa med ökad kompetens. Vi arbetar med att omforma Lev Ditt Liv till en ännu bättre mötesplats för de som är intresserade av överviktskirurgi och till dig som redan är överviktsopererad.

Lev Ditt Liv´s  Obesitas specialister presenterar sig idag;

Dr Peter Loogna har arbetat med överviktskirurgi sedan början av 90-talet.
Sedan dess har han utfört många tusen olika överviktsoperationer och även skrivit flera vetenskapliga rapporter om detta tillstånd.
De senaste 10 åren har han på heltid arbetat med övervikt och överviktskirurgi. Dr Loogna har även arbetat internationellt med överviktskirurgi, både i Kenya och i Kina.

 

Dr Göran Lundegårdh har arbetat med överviktskirurgi sedan slutet av 80-talet.
Han startade den första privata överviktskirurgiska kliniken på Sophiahemmet 2000. Sedan dess har han startat och byggt upp kliniker i Köpenhamn, Helsingfors, Luleå och Simrishamn. Sedan 2001 har han enbart arbetat med överviktskirurgi och utfört över 6000 operationer.
Dr Lundegårdh har varit aktiv inom arbetet med SOReg-registret och varit ledamot i styrgruppen.

*************************************************************************************

Mia Ånemyr, Koordinator
Kost & Livsstilsexpert
Även överviktsopererad 1994/2000
Kontaka gärna Lev Ditt Liv;
– Telefon: 070-716 53 29
– Hemsida – www.levdittliv.se 

Vi vänder oss till er som funderar på överviktskirurgi och vill ha ytterligare information och vägledning men också dig/er som redan är överviktsopererade.

Fortlöpande sker uppdateringar på hela Webbsidan, vi har även öppnat en Sluten Mötesplats på FB för överviktiga & överviktsopererade för att öka även tillgängligheten på FB. Varmt Välkomna.

Ökad kunskap om överviktsopererades situation leder till effektivare eftervård och tryggare folkhälsa!