Nationella riktlinjer inom obesitasvården saknas som även

Kunskapen. Det är en stor brist inom obesitasvården. Kunskap hos alla berörda. Både vårdgivare (offentliga vården) men även samhället & patientgruppen har svårt att ta in att detta är behandling av sjukdom som bör beaktas med respekt. 

Riktlinjer saknas inom obesitasvården. Det är rätt självklart att det bör finnas… 

Citerat  ur dagens Medicin
”Det behövs nationella riktlinjer för obesitasvården”, skriver Carl-Magnus Brodén, gastroenterolog, medicinskt ansvarig läkare på Aleris Obesitas Skåne.
– den generellt bristande kunskapsnivån i såväl samhälle som sjukvård
–  Det man inte fullt ut förstår, eller har kunskap om, har man också svårt att relatera till eller besluta kring. Ett annat problem är att nationella riktlinjer saknas, vilket öppnar för varje region och landsting att “uppfinna hjulet” efter eget tycke.
– Ingmar Näslund från Örebro/Soreg tar upp i artikeln 8 juni, är att operationerna hamnar i gruppen “benign elektiv kirurgi”, vilka då lätt trängs undan inom i övrigt belastad sjukvård. Detta är en förståelig men tyvärr kontraproduktiv kompromiss –de överviktiga kommer ju att konsumera annan sjukvård istället för operationsvården.
Hela artikeln på Dagens Medicin finner du genom att ”Klicka här”

Sedan 2009 har jag/Mia aktivt drivit dessa frågor med bla Pernilla Ohlsson, genom Levdittliv och patientföreningen vi startade, men la ner 2014 pga bristande engagemang från patientgruppen. Vi drev vidare allt genom Levdittliv. Nya LevDittLiv brinner för dessa frågor och kommer självklart fortsätta med öppet sinne.

Ökad kunskap om överviktsopererades situation leder till effektivare eftervård och tryggare folkhälsa!

Hur ser du på denna viktiga fråga? Dela gärna dina tankar.

/ Lev Ditt Liv
Mia Ånemyr
070-716 53 29