Levdittliv har samlat ett antal kliniker

Levdittliv har samlat ett antal kliniker som genomför behandlingar för överviktskirurgi som tex Gastric Bypass, Gastric Sleeve &  Gastric Ballong.

Önskar du komma igång med en livsstilsförändring? En stor verktygslåda finns på LevDittLiv
– Remissguiden första steget i din Livsstilsförändring med eller utan överviktskirurgi.