Hur kommer jag i kontakt med vårdguiden Levdittliv.se

Vårdguiden Levdittliv.se finns på mailen info@levdittliv.se

Under fliken Kontakt i den svarta menylisten finns mera information.

Genom Remissguiden / Självtestet kontaktas inkomna underlag av Dr Göran Lundegårdh

Med vänliga hälsningar
Vårdguiden Levdittliv.se
Dr Göran Lundegårdh med Dietist
info@levdittliv.se

Levdittliv.se har sedan en tid nya ägare vars ambition är att utveckla Levdittliv.se till en vårdportal kring överviktsoperationer som Gastric Bypass, Sleeve Gastrectomy och Gastrisk Ballong

Vi kommer att ha läkare och dietister knutna till sidan som kan svara på dina frågor. Under en tid framöver kommer denna del att uppdateras.
För mer information ”Klicka här”