Hjärt-Lungfonden önskar fler får Gastric bypass opereras

Den som är överviktig löper ökad risk att drabbas av typ 2-diabetes, vilket mer än fördubblar risken att insjukna och avlida i hjärt-kärlsjukdom. Hjärt-Lungfonden föreslår i ett pressmeddelande att fler diabetespatienter får möjligt till gastric bypass-operationer.
”Klicka här” för att komma till hela inlägget i Smålänningen.