Werlabs erbjuder provpaket för Överviktsopererade

Detta är ett paket för uppföljning efter obesitaskirurgi. Följer Nordiska riktlinjer för uppföljning efter obesitaskirurgi som bl.a. Svensk förening för obesitaskirurgi har varit med att utarbeta.

Werlabs erbjuder ett GBP-Paket . Gäller för alla operationsmetoder: gastric bypass, sleeve, duodenal swich och gastric banding.

Om du är opererad för övervikt löper du en större risk att utveckla brist på vitaminer och mineraler. Detta gör att du kan känna dig trött och hängig men kan även leda till allvarliga sjukdomar som t.ex. blodbrist och benskörhet. Du bör därför kontrollera vissa blodvärden regelbundet för att i tid upptäcka om du håller på att utveckla brist. I GBP-paketet kontrolleras bl.a. D-vitamin, järn och B12.

På Werlabs hemsida finner du all information. ”Klicka här” så kommer du raka vägen till Werlas.

Werlabs & LevDittLiv i samarbete
Ökad kunskap om Övervikt & Överviktsopererades situation leder till effektivare eftervård och tryggare folkhälsa!
”kunskap – kompetens – erfarenhet – motivation”

Kontakta oss gärna –  ”Klicka här”