Skandinaviska riktlinjer för vitaminer & mineraler efter Gastric bypass/Gastric Sleeve

SOReg-Sverige, SOReg-Norge, Svensk Förening för obesitaskirurgi och Norsk forening for fedmekirurgi har antagit riktlinjer för hur vitaminer/mineraler ska supplementeras och hur patienterna ska följas upp efter fetmakirurgi. Dokumentet innehåller en kortfattad sammanfattning följt av en detaljerad genomgång av alla de olika tillskotten.

Hela dokumentet finns att ladda ner här 

/Mia på Levdittliv
Överviktsopererad1994/2000