Läkarkonsultationer online drivs i samarbete med Läkarhuset Hermelinen

Läkarkonsultationer on-line drivs i samarbete med Läkarhuset Hermelinen!

Läkar/patientrelationen bygger på ömsesidigt förtroende och respekt. Min uppgift som läkare är att med min kunskap och erfarenhet försöka hjälpa patienten på bästa sätt. Jag kan antingen lösa patientens problem direkt eller slussa henne vidare i sjukvårdssystemet ditt jag tror hon kan få hjälp.

Jag har arbetat med överviktskirurgi sedan 1987 (då jag gjorde min första operation) och har mött tusentals människor som funderar över operation, har blivit opererade och som har olika typer av problem. Jag vet också att många har svårt att hitta någon vårdgivare med rätt inställning och kunskap. Jag har ambitionen att till den som så önskar erbjuda konsultationer on-line. Den som har en bra relation till sjukvården hemmavid skall självklart vända sig dit, då det oftast både är enklare och billigare. Tyvärr fungerar det inte bra på alla ställen och för den som har svårighet att komma i kontakt med sjukvården eller som inte har förtroende för sin vårdgivare kan jag vara ett alternativ.

Verksamheten med läkarkonsultationer on-line drivs i samarbete med Läkarhuset Hermelinen. All läkarverksamhet måste bedrivas av en huvudman som har tillstånd av IVO (Inspektionen för vård och omsorg) och som övervakas av Socialstyrelsen. Det finns krav på bl.a. journalföring och att beslut och kontakter kan spåras.

Jag kommer att via samarbetet med Levdittliv erbjuda följande tjänster;

  • Läkarkonsultationer
  • För den som önskar privat operation erbjuder jag operation i Stockholm, Göteborg, Malmö och Luleå.
  • Hälsoundersökningar speciellt inriktade för den som är överviktsopererad.

Jag kommer tillsvidare inte lämna gratis mailbedömningar då det tyvärr är så att denna möjlighet missbrukas av vissa.

Jag svarar även på frågor som kommer till Levdittliv och dessa publiceras på Fråga doktorn. Ett sådant svar är alltid allmänt formulerat och skall inte uppfattas som ett svar på en enskild patients problem.

Göran Lundegårdh, MD, PhD
Specialist i allmänkirurgi
Överviktskirurg Levdittliv
Remissguiden ”Klicka här”

Bokt tid för konsultation; maila info@levdittliv.se eller fyll i formuläret nedan

Ditt namn*

Din e-postadress*

Fyll i ditt telefonnummer*

Ålder

Beskriv vilken behandling du är intresserad av