För att genomgå en överviktsoperation brukar BMI-gränsen på de privata klinikerna vara ett BMI över 30. På de offentliga sjukhusen ser det lite olika ut beroende på var i landet man bor. En del landsting opererar från BMI 35 och andra från BMI 40 (eller 35 om man har annan samsjuklighet som tex diabetes, sömnapné med flera).

BMI vid övervikt och fetma

Övervikt och fetma definieras enklast med hjälp av BMI (Body Mass Index) som är ett mått på förhållandet mellan vikt och längd.

BMI kan ibland vara ett trubbigt mått och tar inte hänsyn till exemplevis muskelmassa. Många kroppsbyggare räknas som överviktiga om man tittar på deras BMI (trots att andelen fettmassa är låg), men för den som inte tränar eller som tränar måttligt funkar BMI relativt bra.

Redan när man passerar BMI 25 börjat övervikten att vara farlig. När man har ett BMI över 30 skenar riskfaktorerna ytterligare. Motståndare till överviktsoperationer pratar ofta om riskerna med själva operationerna, men glömmer ofta alla de risker fetmasjukdomen medför.

BMI-skalan

<18.5   Undervikt
18.5-24.9         Normalvikt 
25-29.9  Övervikt 
30-34.9 Fetma, klass 1
35-39.9 Fetma, klass 2 
>40  Fetma, klass 3

 

Vilken typ av övervikt har du?

Man måste göra skillnad på övervikt som är under utveckling och etablerad övervikt. När den är under utveckling finns det fortfarande chans att göra livsstilsförändringar och lyckas med att gå ner i vikt och bibehålla vikten. När övervikten varit etablerad under en längre tid räknas den som hormonellt etablerad.

Hormonellt etablerad övervikt innebär det att kroppen sätter in ett försvar när du försöker gå ner i vikt. Andelen svälthormoner ökar och signalerar hunger (ghreliner) och mängden mättnadshormoner (leptin) sjunker. Det är därför många lyckas bra eller riktigt bra med att banta bort sin övervikt men efter en tid går upp kilona igen. Detta beror på att kroppen signalerar hunger allt starkare, ju längre bantningskuren pågått. Med tiden är det nästintill oundvikligt att ”ge med sig” och lyda kroppen – och viktuppgång är ett faktum.

Undervikt (BMI mindre än 18.5)

Onaturlig undervikt med BMI långt under 18.5 kan vara mycket farligt och vi rekommenderar dig att söka hjälp hos läkare. Naturligt smala personer med BMI runt gränsen till undervikt kan trots detta vara mycket hälsosamma och inte alls undernärda. Mycket beror på din kroppstyp så stirra dig inte blind på viktklasserna.

Normalvikt (BMI mellan 18.5–24.99)

Normalvikt är den hälsosammaste viktklassen

Övervikt (BMI mellan 25,00–29,99)

Hamnar du i viktklassen övervikt väger du för mycket i förhållandet till din längd. Detta kan i längden innebära komplikationer som förhöjt blodtryck, förhöjda blodfetter och typ 2 diabetes. Kontakta läkare för att få råd om hur du utifrån dina förutsättningar kan nå en sund vikt.

Fetma (BMI högre än 30-39,99)

Vid fetma är det viktigt att du går ner i vikt. Fetma är ett allvarligt hälsotillstånd där du har eller riskerar att drabbas av olika sjukdomar, genom exempelvis högt blodtryck, förhöjda blodfetter samt diabetes typ 2. För att undvika att ditt hälsotillstånd blir sämre bör du kontakta läkare genast. Vid aningar om ätstörningar bör du kontakta specialist.

Sjuklig fetma (BMI 40 – uppåt)

Vid fetma är det viktigt att du går ner i vikt. Fetma är ett allvarligt hälsotillstånd där du har eller riskerar att drabbas av olika sjukdomar, genom exempelvis högt blodtryck, förhöjda blodfetter samt diabetes typ 2. För att undvika att ditt hälsotillstånd blir sämre bör du kontakta läkare genast. Vid aningar om ätstörningar bör du kontakta specialist.

Läs mer om överviktsoperationerna

Vanliga frågor & svar

Senaste inläggen