Levdittliv tipsar dig som funderar på att söka för behandling med överviktskirurig, är överviktsopererad eller närstående. Att ta del av allt som finns på SoReg ett kvalitetsregister.
Du kansek funderar på Gastric Bypass/ Gastric Sleeve. vill läsa mer om Best studien. Eller vill var påläst om allt……

Citat från SoRegs hemsida:
Ett gemensamt kvalitetsregister bidrar till att utveckla vården så att kvalitén höjs och behandlingsmetoderna utvecklas och förbättras. Kirurgin för obesitas ändras och utvecklas hela tiden och registret bidrar till att man kan utvärdera dessa förändringar på ett systematiskt sätt. SOReg drivs av Svensk Förening för Övre Abdominell Kirurgi (SFÖAK) med stöd av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Ju mer kunskap du har i ämnet ju bätte kommer ditt resultat att bli. Resultat är både hur du upplever saker och förväntan på behandlingen. Samt hela dig och din påverkansgrupp.

Till SoReg kommer du smigit genom att ”klicka här” 

Levdittliv har en stor del som heter frågor & svar ”Kilcka här” 

Fler inlägg