Provtagningspaket för Överviktsopererade i samarbete med Werlabs

Ett komplement som har tagits fram mellan Werlabs & Levdittliv´s Specialistläkare inom överviktskirurgi. Gäller för alla operationsmetoder: gastric bypass, sleeve, duodenal swich och gastric banding.

Hälsar/Levdittliv

Fler inlägg