Sedan en tid har Levdittliv.se nya ägare vars ambition är att utveckla Levdittliv.se till en vårdportal kring överviktsoperationer.

Sidan skall ge information avseende kraftig övervikt, operationer för övervikt, andra behandlingar för övervikt, hur man lever efter en överviktsoperation etc. Vi kommer på sidan att erbjuda olika tjänster som t.ex. möjligheten till läkarkonsultation och uppföljande hälsoundersökning efter överviktsoperation. Vi kommer även fortsättningsvis att vara en levande sida. Du är välkommen med frågor och funderingar kring övervikt och överviktsoperationer.

Vi kommer att ha läkare och dietister knutna till sidan som kan svara på dina frågor.

För den som önskar operation kan vi hjälpa till med bedömning om man är lämplig för operation, var man kan opereras etc. Vi kommer även erbjuda privat operation i Malmö, Göteborg, Stockholm och Luleå.

Levdittliv.se kommer ständigt utvecklas i både text och bild, vilket kommer att ske med hjälp av olika skribenter och medarbetare.

Är du intresserad av att vara delaktig i skapandet av Levdittliv.se är du hjärtligt välkommen att kontakta oss; info@www.levdittliv.se.

Observera! 
Alla frågor och synpunkter som rör Levdittliv.se ställs numera via e-post till info@www.levdittliv.se alternativt formuläret du finner genom att ”klicka här”

Mars 2018/
Göran Lundegårdh
Läkare och delägare Levdittliv.se

Göran Lundegårdh har erfarenhet av överviktskirurgi sedan 1980-talet. Han har varit ansvarig för överviktskirurgin bl.a. vid Sophiahemmet Stockholm och Privathospitalet Hamlet Köpenhamn.

Fler inlägg