Komplikationer vid överviktskirurgi.

Laparoscopic sleeve gastrectomy (LSG) har blivit populär beroende på att den är lätt att utföra och har mycket bra resultat under de första åren. Det är fortfarande osäkert om LSG är säkrare än Gastric bypass (GBP). I senaste numret av Surgery for Obesity and Related  Disease finns en artikel publicerad där man jämför förekomsten av tidiga (inom 30 dagar) komplikationer mellan de olika operationsmetoderna.

Undersökningen är en så kallad registerstudie där man använt data från Metabolic and Bariatric Surgery Accreditation and Quality Improvement Data Registry. Det är USA:s motsvarighet till svenska SOReg. Undersökningen visar att LSG har hälften så många allvarliga komplikationer jämfört med GBP.

Invändningar mot denna studie är bl.a. att antalet komplikationer är högre än t.ex. Sverige. I USA är överviktskirurgin mycket mer sprid och många kirurger har låga volymer. T.ex. var antalet dödsfall 10 gånger högre i det amerikanska registret jämför med SOReg.

Det finns en uppfattning att LSG är säkrare än GBP och den stöds av denna undersökning. Man skall dock vara försiktig med att applicera detta till svenska förhållanden då överviktskirurgin i Sverige har högre kvalité.

Levdittliv.se önskar alla en fin dag/

Göran Lundegårdh, MD, PhD
Specialist i allmänkirurgi
Överviktskirurg Levdittliv

Fler inlägg