Fråga: Hur länge håller stygnen som magsäcken är ”ihopsydd” med? Som jag förstår det, så produceras fortfarande magvätskor, magsyra, enzymer osv forfarande i den delen ” den lever fortfarande” (Det är nu 11 år sedan min Gastric Bypass – operation).

Levdittlivs läkare svarar:
När man opererar på magsäck
och/eller tarm (ibland tar man bort vävnad som vid cancerkirurgi och sleeve och ibland kopplar man bara om som vid t.ex. GBP) måste alla ”hål” som har uppstått förslutas. Det vanligaste sättet att försluta är att sy med speciella kirurgiska trådar (dessa består till största delen av material som försvinner med tiden). En annan metod som främst används vid laparoskopisk- (titthåls-) kirurgi är att använda speciella instrument som skär och ”syr” samtidigt. Dessa kallas staples och här används små klipps (klamrar) som försluter vävnaden. Dessa är av material som finns kvar.

När ”hålen” i magsäcken eller tarmen försluts är det viktigt att det blir ordentligt tätt. Detta förhindrar att magsäcks- eller tarminnehåll läcker ut. Omedelbart efter det att vävnaden försluts påbörjas läkningsfasen. Genom fibrinbildning, celldelning etc. läker vävnaden ihop och kvar finns endast ett beskedligt ”ärr” som är lika starkt som vävnaden i övrigt. Det material som används för att försluta vävnaden har inte längre någon funktion.

Svaret på frågan är: att det inte har någon betydelse hur länge stygnen/klamrarna håller. Kroppen har åtgärdat det hela och det finns ingen risk att det brister eller går sönder.

Läs fler frågor och svar

Fler inlägg

This error message is only visible to WordPress admins
Error: Cannot add access token directly to the shortcode.