https://www.levdittliv.se/vitaminer/Sedan något år tillbaka har gastric ballong-metoden funnits i Sverige. Denna metod innebär inte någon magsäcksförminskning eller tarmomkoppling som gastric bypass och gastric sleeve gör, utan man placerar en silikonballong i magsäcken som tar plats från maten. När ballongen placerats i patientens magsäck fylls den upp med en steril koksaltslösning. Detta leder till att det finns mindre plats för maten och man upplever en snabbare mättnadskänsla.

Denna metod brukar anses vara mer skonsam än traditionell överviktskirurgi eftersom riskerna och komplikationerna är få. Själva ingreppet tar mindre än 15-30 minuter och man behöver inte sövas, utan en lugnande bedövningsspray brukar användas.

Ballongen finns i magsäcken i 6 månader därefter tas den bort på samma sätt som de fördes in. Gastric ballong-metoden brukar kombineras med en livsstilsskola för att viktnedgången ska bli långsiktig.

Viktnedgång vid gastric ballong

Viktnedgången är betydligt bättre än vid vanlig banting. De flesta brukar gå ner 15-20 kg på ett halvår, men detta kan skilja sig åt beroende på tidigare vikt och motivationsgrad. Ballongmetoden brukar erbjudas från BMI 27-38. Viktnedgången är väldigt tveksam på lång sikt, det finns studier som tyder på att en del av patienterna bibehålla cirka 10% av sin viktnedgång 3 år senare, men resultaten tycks inte vara bestående eller jämförbara med till exempel gastric sleeve eller gastric bypass.

Risker med gastric balloon

De första dagarna efter att man satt in ballongen kan man uppleva symtom som illamående, magkramper och kräkningar. Detta brukar gå över efter några dagar. Man får specifika kostråd som det är viktigt att man följer. Cirka 7 % av de som väljer att äta in en ballong önskar ta ut den tidigare på grund av att man inte mår bra av den.  Man kan också drabbas av magsår, reflux eller perforation av magsäcken, men detta är ovanligt.

Priset brukar ligga från 40.000 kr och uppåt.

Fördelar:
– Billigare än överviktskirurgi.
– En mer effektiv viktnedgång än vid traditionell bantning (dock kortsiktig).
– Skonsammare än överviktskirurgi
– Ingen malabsporption (behov av vitamin- och mineraltillskott).

Nackdelar:
– Låg evidens för att viktnedgången är långsiktigt hållbar.
– Problem med kräkningar.
– Inte lika effektiv som överviktskirurgi.
– Dyrt om inte effekten består.

Läs mer om

 

Vitaminer efter gastric sleeve och gastric bypass

Om Gastric Bypass

GB Obesitas Skåne med erfarenhet av 18000+ viktoperationer