”Sverige behöver nationella ­riktlinjer för svår fetma”

Aktiv överviktsbehandling måste bli en lika naturlig del av hälso- och sjukvården som att stötta patienter med diabetes, hypertoni och kol, skriver nio debattörer. 

Så skriver 9 av landets mest kunniga fetmadoktorer.

Hela debatten finnes här

Fler inlägg