Stort Grattis till Alla medverkande, ni är grymma vinnare alla. Alla är vinnare i sina Livsresor.

Biggest Loser VIP har verkligen satt ord på att de som genomgår en behandling med Överviktskirurgi/Gastric Bypass/Gastric Sleeve även behöver sätta in det viktigaste av allt. Förändra. Alla har olika orsaker till sin sjukdom övervikt, men orsaken till fetman är den obehandlad och om individen inte har sin handligsplan för motivation dagligen så är det inte helt ovanlit med viktökning. 

180414

Fler inlägg