Som jag beskrev i förra inlägget finns det förutsättningar att upptaget och effekten av läkemedel är förändrat efter en överviktsoperation. Det beror på ändrade anatomiska och fysiologiska förhållanden men också på att viktoperationen påverkar kroniska sjukdomar på ett positivt sätt.

Möjligheten att ge tillförlitliga rekommendationer avseende läkemedel efter överviktsoperation begränsas starkt p.g.a. bristen på vetenskapliga studier. Innan ett läkemedel godkänns och kan säljas på marknaden genomgår det ett omfattande forskningsprogram som oftast kostar flera miljarder. Här ingår studier avseende hur det löses upp i mag- och tarmkanalen och hur det tas upp. Några sådana studier är inte gjorda på överviktsopererade personer. Därför måste rekommendationer vara av mer generell art och till stor del grundade på antagande samt erfarenheter och inte vetenskap.

Andra alternativ än läkemedel man sväljer efter viktoperationen

Då det främst är upplösningen och upptaget av läkemedel som misstänks vara förändrat skall man undersöka om läkemedlet kan tas (administreras) på annat sätt än via munnen (per oralt). En del läkemedel finns som stolpiller (upptag via rectum), plåster (upptag via hud), nässpray (upptag via nässlemhinna) eller inhalation (upptag via andningvägarna).

Ett exempel på ett läkemedel som många tar är diklofenak (bl.a. Voltaren) som är ett antiinflammatoriskt och smärtstillande läkemedel. De tabletter som är tillgängliga passerar sannolikt långt ner i mag- och tarmkanalen innan de löses upp om det över huvud taget sker. Här kan man välja stolpiller istället och i vissa fall kan gel vara aktuellt.

Om läkemedlet inte finns i för annan administration än per oralt så skall man undersöka om det finns i annan beredningsform än tablett. Många mediciner finns tillgängliga i form av pulver, brustablett eller lösning. I dessa fall har man inte problem med upplösningen av tabletten men fortfarande kan upptaget av läkemedlet vara påverkat. Många av våra vanligaste läkemedel finns i andra beredningsformer än tabletter.

Ett annat alternativ är att krossa tabletten eller dela på kapslar. Även om det på förpackningarna står att man inte skall göra det går det oftast bra. Anledningen till att företaget avråder från detta beror på att tabletten/kapseln är skyddad mot påverkan från saltsyra och enzymer i magsäcken. Detta alternativ gäller främst för den som är opererad med gastric bypass.

Hos den som har en kronisk sjukdom och står på mediciner redan innan operation skall man vara observant på behovet av justering av medicineringen efter viktoperationen. Detta till följd av att operationen på verkar sjukdomen och/eller förändrad verkan av medicineringen. För t.ex. diabetes typ 2 behövs det nästan alltid en justering omedelbart efter operationen. Ett annat exempel är de som tar Levaxin för hypothyreos. Levaxindosen behövs i många fall ökas efter operation.

 

Avslutningsvis vill jag ge följande råd;

  • Vid tillfällig medicinering av ej receptbelagda mediciner försök hitta en annan beredningsform än tabletter/kapslar. Detta gäller även vid intag av vitaminer och mineraler. Välj om möjligt annan beredningsform än kapslar.
  • Vid kronisk medicinering eller i samband med tillfällig medicinering av receptbelagda läkemedel, informera din läkare om operationen och diskutera lämplig medicinering.

Hur upptaget av läkemedel påverkas av en gastric bypass/gastric sleeve

Benskörhet efter Sleeve Gastrectomy och Gastric Bypass

Kommentarer

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Fler inlägg