Omeprazol är ett syrereducerande läkemedel som används vid behandling av magsår, gastroesofagal reflux (allmänt benämnt halsbränna) och även vid ospecifika symtom som t.ex. gastrit. Den syrareducerande effekten av Omeprazol är avsevärd; 30-40 mg kan minska saltsyran i magsäcken med 95-99%! Saltsyran har betydelse för upptaget av många vitaminer och mineraler som t.ex. järn, B12 och kalcium. Det är sedan tidigare välkänt att långtidsbehandling med Omeprazol kan ge upphov till järn- och B12-brist.

Överviktkirurgi påverkar de sjukdomstillstånd där Omeprazol är den givna behandlingen på olika sätt. Problemet med halsbränna minskar efter en gastric bypass (GBP) medan det ökar efter en sleeve gastrectomy (SG). Problem med magsår är lågt efter så väl GBP som SG. Sammantaget är erfarenheten att konsumtionen av omeprazol ökar efter SG medan den minskar efter GBP.

I en nyligen publicerad artikel i Surgery for Obesity and Related Diseases (Effect of long-term proton inhibitor therapy on hemoglobin and serum iron levels after sleeve gastrectomy, by N Sharma et al) har man undersökt hur Omeprazol påverkar förekomsten av järnbrist efter en SG. Av 287 personer som hade opererats med en SG hade 87 tagit omeprazol kontinuerligt under >12 månader. Dessa jämfördes med de resterande 118 opererade. Man fan en signifikant ökad risk för järnbristanemi hos de som använde omeprazol under lång tid. Som det alltid är inom den medicinska värden så finns skillnader mellan individer, d.v.s. att långt ifrån alla omfattas av problemet.

 

Halsbränna mer vanligt bland gastric sleeve-opererade

Många av de som opereras med SG kommer att i olika grad besväras av halsbränna. Hos vissa kommer besvären vara så pass uttalade att man behöver långtidsbehandling av omeprazol i relativt höga doser. Omeprazol är ett effektivt läkemedel som ökar livskvalitén och förhindrar följdtillstånd till refluxen. Därför är det viktigt att man tillsammans med sin läkare bestämmer lämplig behandling.

 

Mina råd för behandling med Omeprazol efter SG är följande;

  1. Tillfällig kortvarig behandling med Omeprazol bör inte vara något problem.
  2. Vid besvärande refluxsjukdom är långtidsbehandling med Omeprazol indicerat.
  3. Vid långtidsbehandling med omeprazol skall järn och B12 kontrolleras oftare än bara de vanliga rutinkontrollerna.
  4. Det är viktigt att man ta sitt tillskott av vitaminer och mineraler. Rekommendationen är att välja ett tillskott som är anpassat för viktopererade som Baricol Complete som rekommenderas av sjukvården.

 

Om man drabbas av besvärande halsbränna – reflux efter en SG skall man absolut använda Omeprazol i de doser att besvären försvinner.

 

Hur upptaget av läkemedel påverkas av en gastric bypass/gastric sleeve

Upptag av läkemedel efter en överviktsoperation – del 2.

Blir man lättare alkoholberoende som överviktsopererad?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Fler inlägg