De vitaminer och mineraler man oftast diskuterar i samband med brist efter en viktoperation är  järn, kalcium, vitamin B12 och vitamin D. Effekten av kirurgi på dessa ämnen är väl dokumenterat och kända inom sjukvården. Vi vet även att ett regelbundet intag av dessa mineraler och vitaminer efter operationen förebygger brist och negativa effekter på hälsan. När det gäller andra mineraler och vitaminer är kunskapen mer begränsad. En sådan mineral är magnesium.

 

Magnesium är en essentiellt mineral som är nödvändig för att aktivera hundratals enzymer i kroppen. Magnesium är inblandat i fysiologiska processer som t.ex. energiomsättning, bildandet av  olika proteiner, transporten av järn och vissa cellfunktioner.

Uttalad magnesiumbrist påverkar vår benhälsa negativt genom att interferera i omsättningen av vitamin D och kalcium. Det är framför allt hos personer med sjukdomar i mag- och tarmsystemet  samt njursjukdom man ser magnesiumbrist. Brist på magnesium har även kopplats ihop med en ökad risk för bl.a. hjärt- och kärlsjukdom och diabetes.

 

Magnesiumbrist som överviktsopererad?

Kunskapen om hur överviktskirurgi påverkar magnesiumupptaget är begränsad. En tidigare operationsmetod för övervikt, tarmshunt, visade sig ge en uttalad magnesiumbrist vilket var en av orsakerna till att man slutade att använda den. Hur de operationsmetoder vi idag använder, gastric bypass och sleeve gastrectomy, påverkar magnesiumomsättningen är mindre känt. De studier som finns visar dock inte på någon uttalad negativ effekt på magnesiumomsättningen.

 

Rekommendationen av Magnesium efter en överviktsoperation

I Sverige rekommenderas att extra magnesium tillförs efter överviktskirurgi. De doser som finns i de vanligaste preparaten ligger långt under maxdosen per dag vilket är 350 mg. T.ex. innehåller Baricol Complete 150 mg magnesium. Man skall dock tänka på att en del vanliga vätskeersättningar, sportdrycker etc. innehåller extra magnesium vilket riskerar att man sammantaget får i sig för mycket. Det första symtomet på för högt magnesiumintag är diarréer, en välkänd biverkning vilket har används vid behandling av förstoppning.

 

Kommentarer

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Fler inlägg