Överviktskirurgi medför anatomiska och fysiologiska förändringar främst i mag- och tarmkanalen men troligen även på andra ställen. Det medför förändringar avseende upptag, distribution, effekt och elimination av olika läkemedel. Man skall även veta att dessa effekter skiljer sig mellan operationstyperna och mellan individer. Jag skall här ge lite bakgrundsfakta och i nästa blogginlägg tips om hur man skall förhålla sig till läkemedel efter operation.

Läkemedel finns i olika beredningsformer och administreras på olika sätt. Vi får i oss mediciner; via mun (tabletter, brustabletter, pulver, etc.), direkt i blodbanan, via ändtarmen (stolpiller), injektion i underhuden, via huden och via näsans slemhinna. Det vanligaste är att vi tar våra läkemedel via munnen i form av tabletter.

 

Läkemedels väg i kroppen

När vi tar ett läkemedel via munnen så hamnar de först i magsäcken. Som ett första steg skall tabletten lösas upp så den aktiva substansen finns i löslig form för att sedan skall kunna absorberas, antingen i magsäcken med oftast nere i tunntarmen. För att upplösningen skall ske på ett effektivt sätt skall läkemedlet stanna i magsäcken och där blandas med saltsyra och olika enzymer. Därefter kommer den aktiva medicinska substansen ner i tunntarmen där upptaget sker via slemhinnan. Faktorer som påverkar upptaget är bl.a. hur det blandas med galla, hur länge det exponeras för tunntarmsslemhinnan och i vilken grad slemhinnan är helt frisk eller har förändras av sjukdom, efter operation etc.

 

I teorin kan både Gastric bypass och gastric sleeve-opererade påverkas

Såväl gastric bypass (GBP) som sleeve gastrectomy (SG) medför anatomiska förändringar i mag- tarmkanalen (MTK) som teoretiskt kan påverka upptaget av olika läkemedel. Vid GBP kopplas magsäcken ur och passagetiden  genom MTK förkortas. Effekten blir att medicinen man tar inte utsätts för saltsyra och enzymer i magsäcken, att passagen genom MTK blir snabbare och att medicinen inte blandas med galla på samma sätt.

Vid en SG tar man bort en större del av magsäcken vilket medför att upplösningen av läkemedlet påverkas. Den kvarvarande magsäcken producerar inte saltsyra och enzymer i samma grad, den mekaniska bearbetningen av maginnehållet är störd och passagen genom magsäcken sker snabbare.

 

Även andra faktorer kan påverka effekten av läkemedel efter operationen. Den överviktiga har en stor fettmassa som ofta blir lägre efter operationen. Läkemedel som binds till fett gör inte detta i samma grad varför samma intag som innan operation kan ge större blodkoncentration av läkemedlet.

En annan faktor att ta hänsyn till är hur överviktsoperationen påverkar olika kroniska sjukdomar.  Mest känd är operationens positiva effekt på diabetes. Behovet av diabetesmedicin minskar efter en överviktsoperation och en stor del av de opererade blir medicinfria. Det är viktigt att överviktiga med kronisk sjukdom som genomgår operation följs noggrant efter operationen och att medicineringen justeras.

 

Missa in tidigare inlägg:

Blir man lättare alkoholberoende som överviktsopererad?

 

 

Benskörhet efter Sleeve Gastrectomy och Gastric Bypass

 

 

 

 

 

 

Kommentarer

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Fler inlägg

This error message is only visible to WordPress admins
Error: Cannot add access token directly to the shortcode.