Frågan om det är vanligare med alkoholberoende efter överviktskirurgi har blivit aktuell under senare år. Patienter berättar att de har utvecklat ett alkoholberoende efter operationen och massmedia skriver till och från om ett ökat alkoholmissbruk efter kirurgi. Jag skall här försöka reda ut vad vetenskapen står idag.

För att förstå hur den överviktsopererade reagerar på alkohol måste man har kännedom om vad som händer med etanol (den verksamma komponenten i alkoholdrycker) när den kommer in i kroppen (etanolmetabolismen). Etanol tas upp i magsäcken och första delen av tunntarmen men då molekylen är liten med hög vattenlöslighet kan den passera över nästan all vävnad. Kroppen bryter ner etanol till vatten och koldioxid vilket sker i flera steg främst i levern. Det första steget är att etanol oxideras till acetaldehyd med hjälp av enzymet alkoholdehydrogenas som finns i magsäcken och levern.

Upptag och nedbrytning av alkohol förändras efter viktoperationen

Genom överviktsoperationen ändras förutsättningarna för såväl upptaget som nedbrytningen av etanol. Genom att magsäcken antingen förbikopplas (gastric bypass) eller delvist tas bort (sleeve gastrectomy) så minskas också mängden alkoholdehydrogenas (enzym som bryter ner alkohol i magsäck och lever). Vid gastric bypass kommer etanolen direkt ut i tunntarmen. Slemhinneytan är betydligt större i tunntarmen än i magsäcken vilket gör att det initiala upptaget av etanol sker snabbare och blir större. Detta gör att man känner en snabbare berusning och eventuellt starkare berusningsgrad.

Utvecklingen av alkoholberoende beror på flera faktorer. Mängden etanol i blodet och under hur lång tid kroppen utsätts för etanol spelar in. Vårt belöningssystem och hur det påverkas av etanol är ett annat. Studier har visat att gastric bypass leder till snabbare och högre nivåer av etanol i blodet. Det finns nu studier som visar det samma för sleeve gastrectomy.

 

Är viktoperationen orsak till alkoholproblem?

Någon studie som visar att operationen är den direkta orsaken till alkoholproblem efter kirurgi finns inte. Däremot finns det ett flertal studier som visar att alkoholkonsumtionen kan vara ett problem för de som är opererade. I eftervården av överviktsopererade möte man patienter som har utvecklat ett alkoholberoende. Vi vet inte om detta är orsakat av operationen eller om problemet ändå skulle ha uppstått.

 

Vilka råd skall vi då ge till den överviktsopererade och hur skall hen förhålla sig till alkohol. Jag brukar ge följande information och råd;

  1. För att få det bästa resultatet av en operation är det viktigt att man förändra sin vanor och beteende efter operationen. Här ingår även förhållandet till alkohol.
  2. Alkohol är ingen livsnödvändig substans varför man helt och hållit kan avstå från att konsumera alkohol. Dessutom innehåller alkohol många kalorier och inget som kroppen behöver. Det är inget fel att vara nykterist. Det gynnar viktnedgången och skapar oftast respekt i omgivningen.
  3. Även om man inte är nykterist skall man vara uppmärksam på sina alkoholvanor. Efter operationen tillgodogör man sig mer av alkoholen. Med samma alkoholkonsumtion som innan operation får man en snabbare och högre blodkoncentration av etanol och därigenom en högre risk att utveckla alkoholberoende. Drick mindre, avstå från starksprit och drick vid färre tillfällen.

Om du själv upplever eller din omgivning gör dig uppmärksam på att du har problem att kontrollera ditt alkoholintag så sök hjälp så fort du kan.

Benskörhet efter Sleeve Gastrectomy och Gastric Bypass

Magnesiumbrist efter överviktskirurgi

Kommentarer

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Fler inlägg