Överviktskirurgi medför ändrat upptag av mineraler och vitaminer. Detta leder på såväl kort som lång sikt till olika brister, utveckling av sjukdomar och sämre hälsa. Det förhindras genom att man dagligen tillför extra vitaminer och mineraler.

 

Kalcium är ett livsviktigt mineral som vi får i oss via födan. Vår benstomme och tänder är uppbyggda av kalcium. Kalcium har även betydelse för nervsystem, muskler och blodkoagulation. Den största delen (ca 99 %) av kroppens kalcium finns i ben och tänder. Resten finns i blod och celler. Ett minskat upptag av kalcium leder på sikt till urkalkning av skelettetet (osteoporos).

Ett minskat upptag av kalcium efter överviktskirurgi beror på flera faktorer som samvarierar. D-vitamin, magsyra och magnesium är viktigt för ett normalt upptag av kalcium i tarmen. Det är också viktigt att den del av mag- och tarmkanalen där upptaget av kalcium sker exponeras för födan och är frisk.

Vid gastric bypass görs omkopplingar i mag- och tarmkanalen som medför att en del av tarmen där upptaget av kalcium sker är urkopplat. Detta har ansetts som den viktigaste faktorn avseende minskat kalciumupptag och den succesiva utvecklingen av benskörhet (osteoporos) som ses efter gastric bypass. Då man vid sleeve gastrectomy inte gör några omkopplingar har det varit tveksamt om kalciumupptaget påverkas i samma omfattning. Dock finns det förutsättningar för att kalciumupptaget påverkas efter en sleeve gastrectomy bl.a. till följd av minskad mängd saltsyra och av minskad mängd av D-vitamin och magnesiuim. Dessutom vet vi inte om borttagandet av ca 70 % av magsäcken har en negativ effekt på resten av mag- och tarmkanalen.

I en nyligen publicerad artikel i Surgery for Obesity and Related Diseases har man sammanställt alla studier som är gjorda på benhälsa efter sleeve gastrectomy. Man såg då att det finns en signifikant sänkning av bentätheten vilket är tecken på en begynnande utveckling av osteoporos. Konklusionen i artikeln är följande;

  • Gastric bypass medför negativa effekter avseende benhälsan. Effekterna av sleeve gastrectomy är mindre kända.
  • Denna sammanställning av tidigare studier visar en signifikant försämrad benhälsa efter sleeve gastrectomy.
  • Detverkar som att effekten efter sleeve gastrectomy är lägre än efter gastric bypass.

För att förhindra minskat kalciumupptag är det viktigt att man dagligen tillför extra kalcium, D-vitamin och magnesium. Jag rekommenderar därför samtliga överviktsopererade att följa Nordiska riktlinjer för supplementering med vitaminer/mineraler. Det är att föredra att  välja ett tillskott som också är anpassade för överviktsopererade. Vi inom sjukvården brukar rekommenderar Baricol Complete till våra patienter istället för de receptbelagda alternativen eftersom det är bättre anpassat.

Kommentarer

Hej!
Åt kalcipos efter sleeve op i maj 2018 i ca 6 månader. Sen gjorde jag uppehåll 2 månader, då jag vistades i Thailand. Några dagar efter jag kommit hem från Thailand, i maj 2019 var årskontrollen. Vitamin D var 323.
Två månader senare 220.
Sista provet i oktober 190.
Läkaren på VC kan inte förklara vad orsaken till så hög vitamin d var…
Vet du?

De naturliga källorna för D-vitamin är via solen och kosten. Exponering för sol kan ge höga D-vitamindoser med bildningen av D-vitamin i huden är självreglerande. Det är också svårt, på gränsen till omöjligt, att överdosera D-vitamin via kosten. I de fallbeskrivningar som finns av D-vitaminintoxikation har källan för intag av D-vitamin varit kosttillskott. För att få toxiska värden av D-vitamin måste D-vitaminintaget vara över 4000 IE per dygn under en längre tid.

I ditt fall hade du för högt värde vid första provtagningstillfället. Sedan minskade värdena och ett D-vitaminvärde på 190 är inget problem. Orsaken till det höga värdet vid hemkomsten kan jag inte uttala mig om. Det skulle behövas en ordentlig genomgår avseende ditt intag innan resan, vad du åt och gjorde under Thailandsvistelsen etc. Åt du något kosttillskott i Thailand? Hade du byggt upp ett stort förråd av D-vitamin innan du reste? Har mycket D-vitamin bildar du via solen? etc.

Mitt råd till dig är att äta vitamin och kosttillskott enligt de rekommendationer som finns. Om du tendera att få potentiella toxiska värden (D-vitamin > 250 mol/L) så bör doseringen justeras. När man gör den justeringen är det viktigt att ta hänsyn till ditt behov av andra vitaminer och mineraler.

Mvh
Göran

Hejsan! Jag opade mej 2012, gjorde då en Duodenalswitch.
Nu 7 år senare så har jag fått benskörhet, tar en Prolia spruta var 6e månad + plus en folacin tab. 2st kalcipos/dag,
3 magnesium…. men nu har mina tänder börjat krångla…. tappar plomber, tänder går av…. jag är 63 år å lever på existensminimum och det där med tandläkaren är ju som alla vet DYRT!
Har nu hört nått om blått tandkort (tror jag det va) jag undrar å förmodligen är det nog
så.. att min DS op har med det att göra…Jag har en 75cm lång tunntarm nu…
Eftersom jag har posteoros/ benskörhet.. så påverkar det väl tänderna i högsta grad?

Det är helt riktigt att dålig benhälsa (lågt upptag av kalcium) på sikt leder till både dålig tandhälsa och osteoporos. Man har möjlighet till ekonomisk hjälp och få ta det med sin tandläkare. Oftast behöver man någon form av intyg/uttalande från sin läkare.

Mvh
Göran

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Fler inlägg

This error message is only visible to WordPress admins
Error: Cannot add access token directly to the shortcode.