Varför behöver vi B12 efter överviktskirurgi?

Som en följd av de anatomiska förändringar av överviktskirurgi samt ändrade matvanor löper den överviktsopererade stor risk att utveckla brist på B12. Ändrad anatomi medför en minskad frisättning av B12 från det protein man äter. Dessutom bildas mindre intrinsic factor som medverkar till att underlätta upptaget av B12.

Överviktskirurg Göran Lundegårdh profilbild
Den erfarna överviktskirurgen Göran Lundegårdh har sammanställt information om de vanligaste vitamin- och mineralbristerma efter gastric sleeve och gastric bypass.

Vad är kobalamin eller B12

Kobalamin eller B12 en vattenlöslig vitamin som framför allt används till produktion av röda blodkroppar samt bidrar till nervsystemets funktioner genom att medverka i bildningen av myelin. Den är en av åtta B-vitaminer. Kobalamin har fått sitt namn genom att den innehåller grundämnet kobolt.

Kobalamin frigörs i magsäcken från det protein vi äter och binds till ett annat proteinet intrinsic factor. Kobalamin tas upp i nedre delen av tunntarmen och lagras i levern.

Som en följd av de anatomiska förändringar av överviktskirurgi samt ändrade matvanor löper den överviktsopererade stor risk att utveckla brist på B12. Ändrad anatomi medför en minskad frisättning av B12 från det protein man äter. Dessutom bildas mindre intrinsic factor som medverkar till att underlätta upptaget av B12. Genom ändrade matvanor får man i sig mindre mängd av B12 genom att man äter mindre animaliska livsmedel.

 

Vilka är riskerna om man som överviktsopererad inte tar tillskott av B12?

För att kunna ta upp tillfredställande mängd B12 behöver man efter en överviktsoperation äta ca 1000 gånger mer B12 än vad en icke opererad behöver. Vid operationen har man en reserv av B12 i levern som motsvarar ca 1000 gånger det daglig behovet. Det tar därför vanligen lång tid innan B12-brist utvecklas (3-5 är).

 

Hur vanligt är det med B12 brist?

B12-brist är en av de vanligaste bristerna efter överviktskirurgi. Den utvecklas succesivt och hos vissa individer kan det ta flera år innan man utvecklar symtom.

 

Hur ska man göra för att inte drabbas?

Det dagliga rekommenderade intaget av kobalamin efter överviktskirurgi är 350 – 1000 mikrogram. Genom ett regelbundet intag av extra B12 förebygger man utvecklingen av B12-brist. Om man tar rekommenderad dos av Baricol Complete får man i sig 700 mikrogram vilket har visat sig förhindra utvecklingen av B12-brist.

Kalciumbrist efter gastric sleeve och gastric bypass

Järnbrist efter gastric sleeve och gastric bypass

Senaste inläggen