Viktuppgång efter överviktskirurgi

Cirka 80% av de som genomgått en gastric bypass håller vikten 20 år efter sin operation. Efter en gastric sleeve finns i nuläget för lite långtidsdata eftersom man inte gjort denna operation i så stora volymer tillräckligt länge för ett tillförlitligt underlag. Men hur och varför kan man gå upp i vikt efter sin överviktsoperation?

Hur mycket man är hjälpt av sin överviktsoperation är individuellt. En del upplever att hungerkänslorna försvinner helt medan andra upplever hunger och inte någon känslighet för söta och feta livsmedel (dumping). För bra långtidsresultat är det också viktigt att vara förberedd på det arbete avseende livsstilsförändringen som en operation kräver för att må bra och nå en bra viktnedgång.

”Smekmånaden”– de första åren efter viktoperationen

De första året, eller åren upplever de allra flesta att de är begränsad av hur mycket det kan äta, många känner svaga eller inga hungerkänslor. Dessa två faktorer är gastric bypass och gastric sleeves viktigaste mekanismer för viktnedgång. Oavsett hur väl man följer de kostråd man fått från sin klinik går de allra flesta ner i vikt, men för att hålla vikten är mat- och motionsvanorna avgörande. Liksom att ta sina vitaminer, dagligen – livet ut.

Om man hela tiden utmanar sin operation genom att äta sällan och därmed med tiden kanske allt större portioner, eller om man äter mycket ”tomma kalorier” med fett eller socker kan operationen med tiden bli mer tillåtande. Lilla magsäcken eller tarmen ”vänjer” sig vid att ta emot mer mat och dumpingsignalerna mattas av. Har man inte arbetat in bra rutiner kan det börja fallera här. Man har kanske litat för mycket på sin operation och inte tagit fasta på hur viktiga kostråden och råden om att ta vitaminer är för långtidsresultaten i det långa loppet.

 

Har man gjort rätt viktoperation på mig?

Det finns de som några månader efter sin operation upplever att det inte känns som de är opererade. Hungerkänslorna kan till viss del finnas kvar och de kan äta relativt stora portioner, och har ingen känslighet för dumping. Här behöver det inte handla om att man inte försöker följa de råd man fått utan att verktyget: operationen inte är lika effektivt för alla. Varför det är så vet man inte i nuläget inte. De som inte svarar på behandlingen (överviktsoperationen) kallar man inom sjukvården för poor responders. Dvs man svarar inte på behandlingen. Så kan det vara inom andra sjukdomar utan att upplevas som avvikande, men inom fetmabehandling läggs tyvärr skulden för den misslyckade behandlingen på patienten. Baricols dietist har skrivit bra just poor responder/utebliven viktnedgång/viktuppgång efter gastric sleeve och gastric bypass om du vill läsa mer.

 

Kan man göra om sin gastric bypass eller gastric sleeve operation?

Rent anatomiskt går det att göra om en gastric sleeve till en gastric bypass, dessa operationer görs främst privat och sällan av landsting om inte allvarliga komplikationer ligger till grund för operationen. Genom att fylla i remissguiden kan Lev ditt liv hjälpa dig att komma i kontakt med en privat klinik som gör dessa operationer.

Det är mer ovanligt att operera om en gastric bypass eftersom den lilla magsäcken ”pouchen” redan är liten och tarmen är omkopplad. Den lilla fickan efter en gastric bypass är idag i regel 15-20 ml och problemet med en viktuppgång efter en gastric bypass handlar inte om att fickan töjts nämnvärt, utan att man vant tarmen vid att ta emot mera mat. Det finns dock de patienter som är opererade för 10-30 år sedan där fickan gjordes större, där kan en förminskning möjligen vara av värde. Det pågår också försök där man förkortar tarmslyngan ytterligare, men finns inga tillförlitliga resultat ännu.

 

Återkoppla min gastric bypass?

Någon procent av alla som opereras önskar att bli återkopplad. Ofta ligger psykologiska faktorer till grund för detta, men ibland också komplikationer. Det går att återkoppla en gastric bypass däremot blir funktionen aldrig helt som innan eftersom man skurit av nerver när man kopplat bort magsäcken.

En gastric sleeve går inte att återställa eftersom man tagit bort en del av magsäcken.

 

Om jag gått upp i vikt efter min viktoperation men inte vill operera mig igen?

Försök återgå till de råd du fick efter din operation eller se vår mall ”normalkost”. Ät 5-6 mål per dag, proteinrikt men små portioner. Kontakta gärna din dietist för vägledning. Undvik att dricka till maten, detta spolar ur magsäcken och kan orsaka att man äter mer eller blir hungrig snabbare. Undvik att ”banta”! Kortsiktiga lösningar kan störa din ämnesomsättning precis som den gjorde innan din operation. Ta dina vitaminer dagligen, livet ut. Oavsett vad du väger idag och oavsett hur stora portioner du äter är upptaget av vitaminer och mineraler försämrat livet ut. Baricol Complete är ett vitamin och mineraltillskott som är utvecklat av läkare och dietister för överviktsopererade, och rekommenderas av flera av Sveriges största kliniker. Allt du behöver som gastric bypass eller gastric sleeve opererad i 2 brustabletter eller 3 tuggtabletter. Beställ här.

 

Vitaminer efter gastric sleeve och gastric bypass

Järnbrist efter gastric sleeve och gastric bypass

 

Kalciumbrist efter gastric sleeve och gastric bypass

Senaste inläggen

This error message is only visible to WordPress admins
There has been a problem with your Instagram Feed.